INDUSTRIJA

RUDARSTVO

Izrada mašina i savremenih kontrolnih centara u rudarstvu

OBLAST DELOVANJA

Usluge u rudarstvu

U ovoj oblasti pružamo usluge vezane za potrebe korisnika u rudarstvu kao što su:

  • Izrada ili rekonstrukcija rudarskih mašina za iskop i transport uglja i jalovine, automatizacija upravljanja, implementacija blokadnih i sigurnosnih funkcija u cilju smanjenja potrebnog osoblja za funkcionisanje sistema
  • Realizacija savremenih kontrolnih centara zasnovanih na redundantnoj komunikacionoj infrastrukturi predviđenoj za prenos velikih količina podataka (procesni, video nadzor, audio sistem, IP telefonski sistem)
  • Sistemi za detekciju povećanih temperatura i prevenciju pojave požara na transportnim sistemima
  • Sistemi za merenje i analizu proizvodnje
  • Primenjujemo najsavremenija rešenja i opremu predviđenu za rad u otežanim uslovima eksploatacije, minimalnim održavanjem i jednostavnim servisom ili zamenom

Mobilne trafostanice

Primenjujemo mobilne trafostanice i postrojenja za napajanje udaljenih potrošača (pumpe za ispumpavanje vode, pomoćna mehanizacija), sa definisanjem automatskih režima rada i povezivanjem u kontrolni centar.

NAŠ PORTFOLIO

Izvedeni projekti