GAT D.O.O. NOVI SAD

O NAMA

Za uspešno obavljanje svoje delatnosti GAT raspolaže modernim poslovnim i skladišnim prostorom, voznim parkom kao i savremenim hardverom i softverom.

O NAŠOJ KOMPANIJI

Od početne vizije do liderske pozicije

Preduzeće GAT d.o.o. nastalo je kao produkt vizije jednog čoveka, gospodina Dejana Slijepčevića, dana 30.04.1992. godine. Pre skoro tri decenije preduzeće je počelo sa radom i od dana osnivanja do danas beleži veliki uspeh u svom radu, napretku, inovacijama, širenju delatnosti i uspešnom zadovoljavanju svih uslova koje je kroz vreme diktiralo tržište. Navedeno je obezbedilo GAT-u da danas zauzima jednu od vodećih pozicija u sferi građevinarstva, elektrike i mašinstva na ovim prostorima.

Untitled-3

USPEH U POSLOVANJU

Uzajamno poverenje kao stub uspeha

Kontinuirani rast i kvalitetno poslovanje preduzeća može se pripisati u zasluge ozbiljnom i stručnom menadžerskom timu koji preduzeće ima, ali i svih obučenih, odgovornih i vrednih zaposlenih koji menadžerski tim slede. Kako su radnici u GAT-u prepoznali sigurnog poslodavca koji im omogućava perspektivan posao, mogućnost za usavršavanje i sigurnu zaradu, broj zaposlenih je u konstantnom porastu, tako da GAT danas broji blizu 400 zaposlenih.

Uspešnost poslovanja ogleda se i u odličnim odnosima koje GAT ima sa sa dobavljačima koji se nalaze u vrhu svetskih i domaćih proizvođača elektroopreme, elektromaterijala i građevinskog materijala.

POŽELJAN POSLOVNI PARTNER

Pouzdana isporuka elektroopreme i elektromaterijala

Širok asortiman roba, kvalitetna i brza isporuka, konkurentne cene i uslovi plaćanja uvrstili su GAT u grupu najvećih isporučilaca elektroopreme i elektromaterijala javnim preduzećima, montažerima, industrijskim i samostalnim trgovačkim radnjama, dok su visoka stručnost, inovativnost i brzina u radu odlikovale GAT uspešnim proizvođačem niskonaponskih blokova, srednjenaponskih blokova, niskonaponskih rastavljača od 200 do 1600 A, ormana za automatiku, mobilnih trafostanica, itd.

O NAMA

Kompanija GAT u brojkama​

Zaposlenih
Godina postojanja
Realizovanih projekata
Teretnih i putničkih vozila

INOVATIVNA REŠENJA

Liderstvo u građevinarstvu

Poslednjih godina GAT se istakao kao pouzdan i stručan izvođač svih građevinskih radova, od grubih do završnih. Lidersku poziciju u sferi građevinarstva GAT je obezbedio odgovornim i savesnim postupanjem prema klijentima, završetkom radova u zakazanom roku, stručnošću kadra koji izvodi radove, kao i upotrebom najsavremenijih materijala i mehanizacije pri izvođenju radova.

Za obavljanje svoje delatnosti GAT koristi sopstveni moderni poslovni i skladišni prostor, vozni park od preko 140 teretnih i putničkih vozila, preko 20 građevinskih mašina, elektro, mašinsku i bravarsku radionicu, kao i savremeni hardver i softver.

POLITIKA KVALITETA

Kvalitet poslovanja u skladu sa standardima

Kompanija GAT posebnu pažnju posvećuje kvalitetu. To je  neodvojivi deo naših aktivnosti i procesa u okviru naše delatnosti. Sertifikovani smo u skladu sa ISO 9001 za sledeći obim:

  • Bezbednost, zdravlje i zaštita na radu, zaštita životne sredine
    Procedure koje se sprovode u oblasti bezbednosti, zdravlja i zaštite na radu, kao i zaštite životne sredine su u skladu sa najvišim standardima u ovoj oblasti. Sistem menadžmenta je sertifikovan u skladu sa OHSAS 18001 i ISO 14001.
  • Bezbednost informacija
    Sertifikovani smo u skladu sa standardom ISO 27001 koji se odnosi na zaštitu i bezbednost informacija. Implementacija sistema zaštite i bezbedosti informacija pruža uverenje klijentima i poslovnim partnerima da se prema informacijama postupa odgovorno i da se one koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.
  • Energetski menadžment
    Kao društveno odgovorna kompanija, GAT u skladu sa zahtevima za očuvanje životne sredine, energetsku efikasnost i održivi razvoj primenjuje sistem menadžmenta energijom prema standardu ISO 50001.

STRUČNE SLUŽBE

Jaka organizaciona struktura kao osnova stabilnog poslovanja

GAT je ponosan što može da se pohvali velikom i stručnom službom za javne nabavke koju u svojoj organizacionoj strukturi poseduje, a koja mu u sadejstvu sa ostalim organizacionim delovima omogućava poziciju jednog od najuspešnijih tenderskih ponuđača.

U svom skoro tri decenije dugom poslovanju GAT je beležio samo pozitivne rezulate, što i pokazuju poslovni bilansi. Stvorio je veliki kredibilitet i poverenje kod svih poslovnih Banaka i u svom poslovanju može da računa na kreditnu liniju od više desetina miliona evra.

CILJEVI ZA BUDUĆNOST

Inovativnim rešenjima u sigurnu budućnost

Profesionalni ciljevi poslovanja postavljeni su na temelju sveobuhvatnog pristupa poslu, primeni sigurnih, ekonomičnih i inovativnih rešenja te se zadati ciljevi kontinuriano ispunjavaju, što za rezultat daje zadovoljne klijente iz privatnog i javnog sektora.

Spremni da i u budućnosti udovoljavamo zahtevima i željama naših klijenata, poslovnih partnera i saradnika, težimo stalnom povećanju obima posla, prodaje i dobiti, odnosno investiranju u proširenje, usavršavanje i povećanje delatnosti.