INDUSTRIJA

PROCESNA INDUSTRIJA

Napredna rešenja za automobilsku, prehrambenu i mašinsku industriju

OBLAST DELOVANJA

Izrada aplikacija i ugradnja merno-regulacione opreme

Naš tim ima iskustvo u izradi aplikacija i ugradnji merno-regulacione opreme za korisnike iz industrije automobila, prehrambene i mašinske industrije.

  • Sagledavanje potreba korisnika u pogledu automatizacije procesa, predlaganje optimalnog rešenja i usaglašavanje sa korisnikom
  • Izrada projekata za izvođenje, realizacija u okviru definisanog budžeta i rokova
  • Realizacija SCADA sistema sa mogućnošću pristupa sa bilo koje lokacije preko Webservera uz odgovarajuću zaštitu kontrole pristupa, funkcija alarmiranja preko SMS poruka u slučaju pojave predefinisanih događaja

Mobilne trafostanice

Upotrebljavamo mobilne trafostanice i postrojenja za napajanje udaljenih potrošača (pumpe za ispumpavanje vode, pomoćna mehanizacija), sa definisanjem automatskih režima rada i povezivanjem u kontrolni centar.

NAŠ PORTFOLIO

Izvedeni projekti