ENERGETIKA

DALEKOVODI I NADZEMNA MREŽA

Projektovanje i izgradnja nadzemnih elektrenergetskih mreža

OBLAST DELOVANJA

Izrada čelične konstrukcije stubova

Radimo nabavku, isporuku opreme, izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova sa funkcionalnim ispitivanjem opreme i puštanjem u rad dalekovoda.

OBLAST DELOVANJA

Elektromontažni i građevinski radovi

Elektromontažne i građevinske radove, koji su predmet projekata u ovoj oblasti, izvodimo sopstvenim izvođačkim ekipama i mehanizacijom. Osim toga možemo ponuditi i sledeće usluge:

  • Izrada čelične konstrukcije stubova, portala, nosača i konzola i sličnih proizvoda koji se koriste u mrežama za prenos i distribuciju električne energije
  • Zaštita čelične konstrukcije toplim cinkovanjem
  • Zamena izolatora i oštećenih provodnika
  • Montaža opreme za detekciju kvara i daljinsko upravljanje (sekcionisanje) mreže