ELEKTRO SEKTOR – REFERENCE

IZVEDENI PROJEKTI

Više od 110 realizovanih projekata!

Svi izvedeni projekti u okviru elektro sektora

R.br. Naručilac Godina realizacije ugovora Predmet radova
1 EDB BEOGRAD 2011 Izrada, isporuka, transport i montaža STS 10/0,4kV 400kVA
2 ED SUBOTICA 2011 POSTROJENJA
3 EDB BEOGRAD 2011 TS 10/0,42kV kućište od prefabrikovanih betonskih elemenata MBTS
4 EDB BEOGRAD 2011
5 EDB BEOGRAD 2011 MBTS
6 EDB BEOGRAD 2011 VN POSTROJENJA
7 EDB BEOGRAD 2011 Energetski transformatori 10/0,42kV – Suvi
8 ELEKTROTIMOK ZAJ. 2011 Elektromaterijal i elektrooprema sa isporukom, transportom i montažom za izgradnju DV 35kV “TS 110/35kV Mosna-TS 35/10kV Mosna”
9 ED SUBOTICA 2012 SN BLOKOVI IZOLOVANI VAZDUHOM
10 EDB BEOGRAD 2012 ISPORUKA OSIGURAČKIH KUTIJA ISO
11 TE-KO KOSTOLAC 2012 RAZVODNI ORMANI
12 ED PANČEVO 2012 IZVOĐENJE EL.MONT. RADOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU PRIKLJUČAKA POTROŠAČA NA PODRUČJU ED PANČEVO
13 ELEKTROVOJVODINA NOVI SAD 2012 SN BLOKOVI IZOLOVANI VAZDUHOM
14 TE-KO KOSTOLAC 2012 EL. MONTAŽNI RADOVI NA IZRADI PROTIV POŽARNE INSTALACIJE
15 ED PANČEVO 2012 TRAFOSTANICA
16 EDB BEOGRAD 2012 ISPORUKA NISKONAPONSKIH 0.4KV POSTROJENJA
17 ED LESKOVAC 2012 TRAFOSTANICE
18 ED PIROT 2012 SANACIJA HAVARIJE
19 ELEKTROTIMOK ZAJEČAR 2012 IZGRADNJA DALEKOVODA
20 ELEKTROVOJVODINA 2013 Isporuka URBANIH POLUUKOPANIH TRAFOSTANICA
21 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD 2013 RADOVI
22 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD 2013 RADOVI
23 ED SUBOTICA 2013 ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA
24 EDB BEOGRAD 2013 TRAFOSTANICA
25 ED PANČEVO 2013 GRAĐEVINSKI RADOVI
26 ED PANČEVO 2013 ZAMENA BROJILA
27 ELEKTROIZGRADNJA BAJNA BAŠTA 2013 TRAFOSTANICA
28 ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA 2013 CRPNA STANICA-NOVO NASELJE
29 ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA 2013 CRPNA STANICA-BEGEČ
30 NPN GRADNJA 2013 RADOVI ZA RADOSNO DETINJSTVO
31 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU NIŠA 2013 IZGRADNJA TRAFOSTANICE
32 RAVNICA AD, BAJMOK 2014 UGOVOR O IZVOĐENJU ELEKTRO RADOVA
33 EDB BEOGRAD 2014 ISPORUKA, TRANSPORT I MONTAŽA DISTRIBUTIVNE TRAFOSTANICE 10/0.4KV
34 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA 2014 Izvođenje radova na adaptaciji hirdromašinske i elektroopreme na bazenu CS Klisa sa nabavkom i ugradnjom materijala
35 ED SREMSKA MITROVICA 2014 IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI, REKONSTRUKCIJI, ADAPTACIJI I ODRŽAVANJU DISTRIBUTIVNE EE MREŽE I OBJEKATA NA LOKACIJI NASELJENOG MESTA JAMENA
36 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA 2014 IZVOĐENJE RADOVA NA SISTEMU ZONIRANJA POTROŠNJE NA SREMSKOJ STRANI NOVOSADSKOG VODOVODA SA SISTEMOM DALJINSKOG MONITORINGA I UPRAVLJANJA
37 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA 2014 RADOVI U SREMSKOJ KAMENICI
38 EDB BEOGRAD 2014 MERNI ORMANI SA OPREMOM I USLUGOM UGRADNJE
39 ELEKTROIZGRADNJA DOO 2014 ISPORUKA KABLA 110 kV
40 EDB BEOGRAD 2014 NISKONAPOSNKI RAZVODNI BLOKOVI I TOPLOTNE RASTAVNE SKLOPKE
41 EDB BEOGRAD 2014 NABAVKA OPREME ZA RAZVODNO POSTROJENJE 35 I 10KV, ZAŠTITU, UPRAVLJANJE I SOPSTVENU POTROŠNJU, ZA REKONSTRUKCIJU TS 35/10KV “TEHNIČKI FALULTET”
42 JUGOISTOK NIŠ 2014 NADZEMNI VODOVI
43 ED NOVI SAD 2014 IZVOĐENJE EL.MONT. RADOVA NA IZGRADNJI EE OBJEKATA 35, 20, 10 I 0.4KV, PREUZIMANJU I IZMEŠTANJU MERNIH MESTA NA KONZUMNOM PODRUČJU “ED NOVI SAD”
44 ED NOVI SAD 2014 IZVOĐENJE EL.MONT. RADOVA NA IZGRADNJI EE OBJEKATA 35, 20, 10 I 0.4KV, PREUZIMANJU I IZMEŠTANJU MERNIH MESTA NA KONZUMNOM PODRUČJU “ED ZRENJANIN”
45 EDB BEOGRAD 2014 TS U BEOGRADU, RIJEČKA ULICA
46 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA 2014 IZGRADNJA KABLOVSKOG VODA ZA NAPAJANJE PUMPNE STANICE U PRIMORSKOJ
47 RB KOLUBARA 2014 Revitalizacija potopljene elektroopreme iz kopa Veliki Crljeni (Napojna mreža)
48 ELEKTROVOJVODINA DOO NOVI SAD 2014 Adaptacija RP 20kV u TS 110/20kV “Subotica 2”
49 ELEKTROVOJVODINA DOO NOVI SAD 2014 Adaptacija TS 110/20kV “Senta 2”
50 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA 2015
51 TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA 2015
52 RB KOLUBARA 2015
53 EDB BEOGRAD 2015 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA
54 EDB BEOGRAD 2015 IZGRADNJA 1kV MREŽE U ULICI BOSANSKA BR. 6
55 EDB BEOGRAD 2015 SCADA SISTEM
56 OKVIRNI SPORAZUM ED ZRENJENIN 2015 EEO
57 ED NOVI SAD 2015 BLOKOVI NISKOG NAPONA
58 ED NOVI SAD 2015 Elektromontažni radovi na održavanju EEO, priključaka i poslovnih objekata – PARTIJA 4 (Elektromontažni radovi na održavanju ED Ruma i ED Sremska Mitrovica)
59 RADOSNO DETINJSTVO 2015
60 SIEMENS I OSTALI 2015 BAGER-TRANSPORTER-ODLAGAČ ZA KOLUBARU
61 TE-KO KOSTOLAC 2016 RAZVODNO POSTROJENJE
62 RB KOLUBARA 2016 Protokol o realizaciji ugovorenih obaveza – Nabavka opreme za izmeštanje dalekovoda 35kV u infrastrukturnom koridoru (čelično-rešetkasti stubovi, Al-Če provodnici, ovesna oprema za OPGW)
63 GRADSKA TOPLANA JAGODINA 2016
64 RB KOLUBARA 2016 MATERIJAL I OPREMA ZA REKONSTRUKCIJU 35KV DALEKOVODA
65 RB KOLUBARA 2016 Nabavka opreme i materijala za izgradnju 35kV dalekovoda €žRudnik V i VI €œ(čelično-rešetkasti stubovi, Al-Če provodnici, ovesna oprema, oprema za OPGW)
66 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2016 UGOVOR O KUPOPRODAJI NN BLOKOVA
67 VODE VOJVODINE 2016 BRODSKA PREVODNICA BEČEJ
68 HE ĐERDAP KLADOVO 2016 REMONT 10kV dalekovoda
69 EPS DOSTRIBUCIJA 2016 ČELIČNO REŠETKASTI STUBOVI – OKVIRNI SPORAZUM
70 EPS DISTRIBUCIJA 2016 Okvirni sporazum – Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala na izgradnji i rekonstrukciji EEO 10 (20) kV i 1 kV, priključaka i mernih mesta – Ruma i Sremska Mitrovica radi zaključenja okvirnog sporazuma – Pregovarački postupak
71 EPS DISTRIBUCIJA 2016 Okvirni sporazum-Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala na izgradnji i rekonstrukciji EEO 1 kV, 10 (20) kV, priključaka i mernih mesta – Niš (Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva JN br. 13-16 PP)
72 EPS DISTRIBUCIJA 2016 ZAMENA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA I POGONA KRUŽNOG NA ROTORNOM BAGERU C700
73 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE 2017 NABAVKA ELEKTROENERGETSKE OPREME ZA TRASU TRANSPORTERA DUŽINE 2000m / OPJN 3100/0986/2016
74 RB KOLUBARA 2017 RAZVODNO POSTROJENJE
75 RB KOLUBARA 2017 RAZVODNO POSTROJENJE 7,2kV
76 TENT OBRENOVAC 2017 PREDMONTAŽA TENT-A
77 EPS DISTRIBUCIJA 2017 TS VLADIČIN HAN
78 EPS DISTRIBUCIJA 2017 Rekonstrukcija TS 35/10kV Predejane i izgradnja 10 kV kablovskih vodova iz TS 35/10kV Predejane do TS 10/0,4kV Tunel Predejane 1 i od TS 10/0,4kV Tunel Predejane 1 do TS 10/0,4 kV Tunel Predejane 2 – pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva – centra
79 EPS DISTRIBUCIJA 2017 Revizija i remonti 20/10 i 1 kV i Interventno održavanje 20/10 i 1 kV za distributivno područje Niš i Kragujevac – pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva JN/8000/0018/2016 (okvirni sporazum)
80 TE-KO KOSTOLAC 2017 UGOVOR O KUPORPODAJI POSTROJENJA TRANSFORMATORSKOG NA SANKAMA
81 TE-KO KOSTOLAC 2017 Nabavka 7 pogonskih stanica B-2000 za VI BTO sistem i izmenu tehnologije izvoza uglja, sa pripadajućom opremom, ukupne dužine transportera 14 km: Partija 6 – Isporuka i montaža elektroopreme – otvoreni postupak JN 3100/0659/2016
82 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2017 DALEKOVODI BRZA PALANKA-KLADOVO
83 RB KOLUBARA 2017 NABAVKA PROLAZNO-PROMENLJIVE TS
84 EPS DISTRIBUCIJA 2017 ZAMENA RELEJNE ZAŠTITE KANJIŽA
85 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2017 TS KRAGUJEVAC 018 LAPOVO
86 EPS DISTRIBUCIJA 2017 TS SMEDEREVSKA PALANKA
87 GRAD SMEDEREVO 2017 IZGRADNJA VODOZAHVATA
88 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2018 TS 35/10 KV MLADENOVAC
89 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2018 TS 110kV I TS 35kV TC NIŠ PARTIJA 3
90 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2018 TS 110kV I TS 35kV TC NIŠ PARTIJA 4
91 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2018 TS I PRIKLJUČCI KRALJEVO
92 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE I EPS DISTRIBUCIJA – OKVIRNI SPORAZUM 2018 Ugovorni sporazum za nabavku radova za rekonstrukciju 5 TS 110/x kV: Petrovac Šabac 1, Lešnica, Gornji Milanovac i Aleksinac – LOT 2 TS Šabac 1
93 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE I EPS DISTRIBUCIJA – OKVIRNI SPORAZUM 2018 Ugovorni sporazum za nabavku radova za rekonstrukciju 5 TS 110/x kV: Petrovac Šabac 1, Lešnica, Gornji Milanovac i Aleksinac – LOT 3 TS Lešnica
94 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE I EPS DISTRIBUCIJA – OKVIRNI SPORAZUM 2018 Ugovorni sporazum za nabavku radova za rekonstrukciju 5 TS 110/x kV: Petrovac Šabac 1, Lešnica, Gornji Milanovac i Aleksinac – LOT 5 TS Aleksinac
95 TE-KO KOSTOLAC 2018 Nabavka trafostanica na sankama i postrojenja razvodnog na sankama – otvoreni postupak JN 3100/0398/2017
96 TE-KO KOSTOLAC 2018 FREKVENTNI REGULATORI
97 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2018 PRIKLJUČCI ZA TC KRAGUJEVAC
98 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2018 PRIKLJUČCI ZA TC NOVI SAD
99 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2018 PRIKLJUČCI ZA TC NIŠ
100 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA I DIREKCIJA ZA IZGRADNJU 2018 SANACIJA TRAFO STANICA
101 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2018 Građevinski radovi na održavanju TS 110kV i TS 35kV – Partija 3 – NS
102 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2018 Građevinski radovi na održavanju TS 110kV i TS 35kV – Partija 4 – Niš
103 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2018 Partija 8 – Materijal za održavanje, reviziju i izradu mernih mesta za DP Niš – OPJN 189-17
104 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2018 Partija 3 – Materijal za reviziju i remont 20/10kV, 1kV i interventno održavanje 20/10kV, 1kV za DP Niš i Kragujevac – OPJN 189-17
105 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD 2018 Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala na izgradnji i rekonstrukciji EEO, priključaka i mernih mesta – Niš – otvoreni postupak JN 183-17 – okvirni sporazum
106 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE 2018 PRIKLJUČCI ZA TC KRAGUJEVAC
107 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE 2018 PRIKLJUČCI ZA TC NOVI SAD
108 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE 2018 PRIKLJUČCI ZA TC NIŠ
109 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE 2018 PRIKLJUČCI ZA TC KRALJEVO

Reference na izvođenju priključaka i izmeštanju mernih mesta:

1

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji i održavanju priključaka potrošača na području ED Pančevo u Pančevu sa okolinom

(2013-2014. Ukupna vrednost okvirnog sporazuma oko 364.962,00 EUR-a)

2

Merni ormani sa opremom i uslugom ugradnje – Obrenovac

(2014. Ukupna vrednost okvirnog sporazuma oko 1.781.000,00 EUR-a)

3

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji elektroenergetskih objekata 35kV, 20kV, 10kV i 0,4kV; preuzimanju i izmeštanju mernih mesta – na konzumnom području ED Novi Sad

(2014-2017. Ukupna vrednost okvirnog sporazuma oko 3.348.365,00 EUR-a)

4

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji elektroenergetskih objekata 35kV, 20kV, 10kV i 0,4kV; preuzimanju i izmeštanju mernih mesta – na konzumnom području ED Zrenjanin

(2014-2017. Ukupna vrednost okvirnog sporazuma oko 833.955,00 EUR-a)

5

Elektromontažni radovi na održavanju EEO, priključaka i poslovnih objekata – PARTIJA 4 (Elektromontažni radovi na održavanju ED Ruma i ED Sremska Mitrovica)

(2015. Ukupna vrednost okvirnog sporazuma oko 855.460,00 EUR-a)

6

OKVIRNI SPORAZUM za izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavku materijala na izgradnji i rekonstrukciji EEO  1kV, 10 (20)kV priključaka i mernih mesta – Niš (područje Jugoistoka – ED Vranje, ED Leskovac, ED Pirot, ED Prokuplje, ED Niš, ED Zaječar)

(2016-2018. Ukupna vrednost okvirnog sporazuma oko 7.500.000,00 EUR-a)

7

OKVIRNI SPORAZUM za izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavku materijala na izgradnji i rekonstrukciji EEO  1kV, 10 (20)kV priključaka i mernih mesta – Ruma i Sremska Mitrovica

(2016-2018. Ukupna vrednost okvirnog sporazuma oko 5.920.000,00 EUR-a)

8

OKVIRNI SPORAZUM za izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavku materijala na izgradnji i rekonstrukciji EEO, priključaka i mernih mesta – Niš

(2016-2018. Ukupna vrednost okvirnog sporazuma oko 1.687.764,00 EUR-a)

Reference na izgradnji i rekonstrukciji trafostanica naponskog nivoa 35/10kV ili višeg, izgradnja i rekonstrukcija dalekovoda 35kV:

1

Rekonstrukcija DV 35 kV dalekovoda Brza Palanka-Kladovo

(2017-2018. Ukupna vrednost okvirnog sporazuma oko  266.840,00 EUR-a)

2

Isporuka urbanih poluukopanih trafostanica – Elektrovojvodina Novi Sad

(2013-2015. Ukupna vrednost ugovora oko 1.313.000,00 EUR-a)

3

Nabavka opreme i materijala za izgradnju 35kV dalekovoda Rudnik V i VI (čelično-rešetkasti stubovi, Al-Če provodnici, ovesna oprema, oprema za OPGW) – RB Kolubara

(2016. Ukupna vrednost ugovora oko 338.180,00 EUR-a)

4

Projektovanje i izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova na TS 35/10kV „Tehnički fakultet“ u Beogradu , sa nabavkom opreme za razvodno postrojenje 35kV i 10kV, zaštitu, upravljanje i sopstvenu potrošnju po sistemu „ključ u ruke“

(2014-2016. Vrednost ukupnog posla oko 2.940.000,00 EUR-a)

5

Projektovanje, nabavka i ugradnja opreme i izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova na izgradnji TS 35/10kV „Zemun Centar“  u Zemunu po sistemu ključ u ruke

(2015-2016. Vrednost ukupnog posla oko 3.165.000,00 EUR-a)

6

Adaptacija TS 110/20kV „Senta 2“ u Senti – odnosno izvođenje radova sa isporukom i ugradnjom opreme na zameni relejne zaštite mikroprocesorskom zaštitom i izradom tehničke dokumentacije

(2015-2017. Vrednost ukupnog posla oko 490.000,00 EUR-a)

7

Adaptacija RP 20kV u TS 110/20kV „Subotica 2“ u Subotici sa isporukom i ugradnjom materijala i pripadajuće opreme (isporuka i montaža novog 20kV postrojenja, zamena zaštitno-upravljačke opreme, razvod pomoćnih napona, građevinski i elektromontažni radovi)

(2015- 2017. Vrednost ukupnog posla oko 720.000,00 EUR-a

8

Rekonstrukcija TS 35/10kV „Predejane“ u mjestu Predejane sa izgradnjom 10kV kablovskih priključnih vodova od TS 35/10kV „Predejane“ do TS 10/0,4kV „Tunel Predejane 1“ i od TS 35/10kV „Predejane“ do TS 10/0,4kV „Tunel Predejane 2“

(2017- 2019. Vrednost ukupnog posla oko 593.000,00 EUR-a)

9

Rekonstrukcija i dogradnja TS 110/35/10kV „Kragujevac 018 Lapovo“ u mjestu Lapovo koja obuhvata izvođenje radova sa isporukom i ugradnjom opreme i izradom tehničke dokumentacije

(2017-2019. Vrednost ukupnog posla oko 1.166.000,00 EUR-a)

10

Rekonstrukcija TS 35/10kV „Vladičin Han“ u Vladičinom Hanu – izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova sa isporukom opreme na dogradnji predmetne TS

(vrednost ukupnog posla oko 93.000,00 EUR-a)

11

Projektovanje, izrada, isporuka, testiranje i puštanje u rad 3kom. Mobilnih TS 35/10kV – 1x8MVA na prikolici

(2018-2019. Vrednost ukupnog posla oko 1.793.300,00 EUR-a)

12

Radovi na izgradnji TS 35/10kV „Smederevska Palanka 4“ sa priključnim podzemnim vodom od TS 35/10kV „Smederevska Palanka 3“ do TS 35/10kV „Smederevska Palanka 4“ u Smed. Palanci

(2017-2018. Vrednost ukupnog posla oko 814.000,00 EUR-a)

13

Nabavka dobara i pripadajućih radova za povećanje instalisane snage TS 35/10kV „Mladenovac 5“ u mjestu Kovačevac kod Mladenovca (građevinski i elektromontažni radovi sa isporukom opreme) – radovi u toku.

(2019. rednost ukupnog posla oko 728.000,00 EUR-a)