INDUSTRIJA

VODOPRIVREDA

Izgradnja i montaža hidrotehničkih objekata

OBLAST DELOVANJA

Postrojenja za tretman pitkih i otpadnih voda

U realizaciji postrojenja za tretman pitkih i otpadnih voda, pumpnih stanica, pružamo sledeće usluge:

  • Definisanje i proračun optimalnog rešenja za napajanje na osnovu energetskih potreba potrošača – trafostanica, srednjenaponska i niskonaponska postrojenja, centri za upravljanje motornim pogonima, rezervno napajanje
  • Optimizacija kablovskih veza
  • Izbor odgovarajućih instrumenata za merenje protoka i pritiska i drugih bitnih procesnih veličina: temperature, nivoa pH, provodljivosti, RedOx, koncentracije nitrata, fluora, fosfata
  • Primena frekventno regulisanih elektromotornih pogona, elektro-magnetnih, elektro-motornih, pneumatskih ventila
  • Izrada komunikacione mreže i integracija u kontrolni centar

Nadzorno-upravljački softver

Vršimo implementaciju nadzorno-upravljačkog softvera u kontrolnom centru, lokalnim kontrolerima i operatorskim panelima.

NAŠ PORTFOLIO

Izvedeni projekti