ENERGETIKA

TRAFOSTANICE

Trafostanice naponskih nivoa 110, 35, 20 i 10kV ili isporuke i montaže pojedinačnih elemenata

OBLAST DELOVANJA

Izgradnja kompletnih objekata ili isporuka i montaža elemenata

Konstantnim stremljenjem napred i usvajenjem novih tehnologija GAT d.o.o. Novi Sad je postao prva kompanija na Balkanu koja je proizvela mobilne trafostanice 35/10kV. U mogućnosti smo da ponudimo širok spektar rešenja u okviru ovog proizvoda kako bismo zadovoljili želje i potrebe naših kupaca. Pored 35/10kV mobilnih trafostanica, proizvodimo i mobilne trafostanice 20(10)/0,4kV.

 • Primarna distribucija: oprema za spoljnu montažu, metalom-oklopljena i metalom pregrađena “metal-clad” postrojenja, sa fiksnom ili izvlačivom opremom, sa primenom
  odgovarajućeg rešenja prema tehničkim zahtevima objekta (AIS, GIS, hibridna
  tehnologija)
 • Sekundarna distribucija: prefabrikovane montažno betonske trafostanice (MBTS),
  prefabrikovane kompaktne betonske trafostanice (KBTS), stubne trafostanice na
  betonskom ili čelično-rešetkastom stubu, zidane ili kontejnerske trafostanice
 • Niskonaponski razvodni ormani prema tipskim distributivnim rešenjima ili specifičnim
  potrebama korisnika: sa merenjem ukupne potrošnje, dela ili pojedinačnih izvoda, sa
  spojnim poljem, poljem za kompenzaciju, poljem za javnu rasvetu
 • Daljinski nadzor i upravljanje srednjenaponskim postrojenjima
 • Implementacija SCADA sistema i izrada komunikacione mreže
 • Parametriranje i ispitivanje relejnih zaštita
 • Integracija multifunkcionalnih uređaja za merenje potrošnje električne energije,
  omogućavanje daljinskog pristupa preko web server aplikacije
 • Merenje kvaliteta i pružanje rešenja za kompenzaciju električne energije
 • Revizija trafostanica i merenja u cilju estimacije stanja opreme i prevencije otkaza
  opreme

NAŠ PORTFOLIO

Izvedeni projekti