GRAĐEVINSKI SEKTOR – REFERENCE

IZVEDENI PROJEKTI

Više od 150 realizovanih projekata u gradjevini!

Svi realizovani projekti u okviru građevinskog sektora

R.br. Naručilac Godina realizacije ugovora Predmet radova
1 OŠ “Đura Daničić” Novi Sad 2019 Nadogradnja objekta iznad fiskulturne sale škole
2 Arhiv Vojvodine 2019 Parterno uređenje dvorišta Arhiva
3 Opštinska uprava opštine Ruma 2019 Dogradnja sa rekonstrukcijom, adaptacijom i sanacijom gerontološkog centra “Srem” u Rumi
4 Banca Intesa a.d. Beograd 2019 Adaptacija, rekonstrukcija i sanacija poslovnog objekta Banca Intesa a.d. Beograd
5 OŠ “Mladost” Prigrevica 2019 Sanacija krova na objektu osnovne škole “Mladost” Prigrevica
6 Ekonomsko trgovinska škola “Vuk Karadžić” Stara Pazova 2019 Energetska sanacija objekta
7 Opština Plandište 2019 Rekonstrukcija objekta socijalne zaštite – Dom za duševno obolela “1. oktobar” Stari Lec (objekat 7 za smeštaj korisnika)
8 Klinički centar Vojvodine 2019 Rekonstrukcija Klinke za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine
9 Gimnazija i ekonomska škola “Svetozara Miletić” 2019 Sanacija objekta gimnazije i ekonomske škole “Svetozar Miletić” – zamena dela drvene stolarije u Srbobranu
10 OŠ “Stevn Sremac” Dobanovci 2019 Zamena stolarije – fasadne bravarije na objektu škole “Stevan Sremac” Dobanovci
11 JP “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad 2018 Zamena prozora na poslovnoj zgradi JP “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad u Novom Sadu, Železnička broj 6, III и IV спрат
12 OŠ “Doža Đerđ” Gunaroš 2018 Rekonstrukcija fiskulturne sale OŠ “Doža Đerđ”
13 Opština Negotin 2018 Investiciono održavanje objekta nove zgrade PU “Pčelica” u Negotinu
14 JKP “Lisje” Novi Sad 2018 Izgradnja magacina pogrebne opreme – II faza
15 JKP “Lisje” Novi Sad 2018 Dogradnja i nadogradnja sa rekonstrukcijom poslovnog objekta – kompleksa gradskog groblja u Novom Sadu – I faza
16 Ministarstvo privrede 2018 Sanacija objekta Doma zdravlja “Đorđe Kovačević” u Lazarevcu, grad Beograd
17 Opština Tutin 2018 Sanacija objekata srednjih škola (tehnička škola i gimnazija)
18 Opština Tutin 2018 Mašinski radovi u srednjoškolskom centru – Tehnička škola – Gimnazija Tutin
19 Opština Kanjiža 2018 Građevinski radovi na sanaciji zgrade DZ u Horgošu
20 OŠ “9. Maj” Zrenjanin 2018 Rekonstrukcija i nadgradnja objekta škole – ugradnja spoljašnje stolarije
21 Opština Mali Iđoš 2018 Energetska sanacija i rekonstrukcija krova zgrade zdravstva – Dom zdravlja “Dr. Marton Šandor” Mali Iđoš
22 OŠ “Matko Vuković” Subotica 2018 Zamena fasadne stolarije – energetska sanacija objekta
23 PU “Čukarica” 2018 Zamena stolarije
24 Medicinska škola “Dr. Andraš Jovanović” Šabac 2018 Izgradnja ograde oko školskog dvorišta
25 OŠ “Jovan Grčić Milenko” Beočin 2018 Zamena stolarije
26 PU “Radosno detinjstvo” Novi Sad 2018 Rekonstrukcija i sanacija objekta u Pap Pavla
27 Senćanska gimnazija 2018 Dogradnja postojećeg objekta Senćanske gimnazije
28 Opština Ada 2018 Adaptacija postojećih objekata osnovne škole “Čeh Karolj” Ada
29 Opština Ada 2018 Građevinski radovi na energetskoj sanaciji zgrada 13,14 i 15 i sanacija trpezarije kuhinjskog bloka – doma za stare i penzionere u Molu
30 Gradska uprava za obrazovanje Novi Sad 2018 Sanacija objekta OŠ “Jovan Popović”
31 DOO “Park Palić” Palić 2018 Adaptacija objekta Letnja pozornica na Paliću – druga faza
32 Minitstarstvo privrede 2018 Izgradnja predškolske ustanove II faza, opština Temerin
33 Institut za onkologiju Vojvodine 2018 Dogradnja evakuacione rampe, nabavka i ugradnja lifta sa izradom projektne dokumentacije i dogradnja stepeništa
34 Klinički centar Vojvodine 2018 Sanacija, adaptacija i dogradnja Klinike za infektivne bolesti
35 OŠ “Karolina Karas” Horgoš 2018 Ugradnja vrata i prozora
36 Prirodno-matematički fakultet Novi Sad 2018 Rekonstrukcija herbarijumskog depoa
37 Biblioteka matice Srpske 2018 Kapitalno održavanje ustanova kulture – Katalog i Atrijum
38 Opština Čoka 2018 Adaptacija kulturnog centra u Banatskom Monoštoru
39 Opština Kanjiža 2018 Zamena prozora i stolarije u objektu “Suncokret” u Horgošu
40 Opština Lebane 2018 Rekonstrukcija industrijske hale “15. maj-Eksporteks” u Lebanu II, III i IV faza
41 Opština Šid 2017 Sanacija osnovne škole “Sremski front” u Šidu
42 Alekasndar Andrejević PR, Iznajmljivanje vlastitih nekretnina Hala SK Sremska Kamenica 2017 Izgradnja sportske hale – komleks univerziteta EDUCONS u Sremskoj Kamenici
43 Opština Kula 2017 Izgradnja sportske hale u Sivcu
44 Opština Sremski Karlovci 2017 Rekonstrukcija košarkaškog terena, atletskog terena i staze za skok u dalj
45 Tehnička škola sa domom učenika Apatin 2017 Zamena stolarije u domu učenika Tehničke škole u Apatinu
46 Opština Titel 2017 Građevinski radovi na sanaciji objekta PU “Plavi čuperak” radi unapređenja energetske efikasnosti
47 United Nations Office for Programme Services 2017 Radovi na rekonstrukciji administrativne zgrade u poslovnoj zoni u Priboju
48 OŠ “Bosa Milićević” Novi Žednik 2017 Zamena prozora
49 United Nationds Development Programme 2017 Građevinski radovi na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
50 Grad Sombor 2017 Sanacija muzeja “Batinske bitke”
51 Opšta Bolnica Subotica 2017 Održavanje objekta – hitna sanacija vodovodne mreže
52 Grad Niš 2017 Građevinski radovi na rekonstrukciji i sanaciji doma zdravlja Niš
53 Opštinska uprava Temerin 2017 Sanacija objekta osnovne škole “Petar Kočić” Temerin
54 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2017 Investiciono održavanje kuhinjskog skladištenog prostora u tranzitnom prihvatnom centru Adaševci
55 PU “Veljko Vlahović” Temerin 2017 Prva faza sanacije i izgradnje vrtića “Veljko Vlahović”, objekat u Sirigu
56 Grad Sombor 2017 Građevinski radovi na sanaciji osnovne škole “Nikola Vukičević” u Somboru
57 Galerija Matice srpske 2017 Izvođenje građevinskih radova na zgradi Galerije Matice
58 OŠ “Jovan Jovanović – Zmaj” Srbobran 2017 Sanacija objekta OŠ “Jovan Jovanović – Zmaj” – I faza (Zamena fasadne stolarije – prozori i vrata na školskom objektu)
59 JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac” 2017 Izgradnja fiskulturne sale OŠ Vožd Karađorđe u Leskovcu
60 Klinički centar Vojvodine 2017 Radovi na zameni prozora sa građevinskom obradom, zamenom dotrajalih podova, popravci sanitarnih čvorova i molerski radovi na Klinici za psihijatriju i Klinici za neurologiju
61 Dom za duševno obolela lica – Čurug 2017 Sanacija krova i zamena krovnog pokrivača
62 JP “Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin” 2017 Izgradnja kapele na zapadnom groblju u Temerinu
63 Stambena agencija Grada Novog Sada 2018 Izgradnja stambeno-poslovnog objekta Po+P+4+Pk u ulici Kisaćka u Novom Sadu
64 Opština Novi Bečej 2016 Rekonstrukcija i adaptacija stare Opštine Vranjevo
65 PU “Naša radost” Smederevo 2016 Izrada i ugradnja PVC stolarije
66 JP Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS 2016 Zamena podova
67 ASB Serbia 2016 Rekonstrukcija oštećenih kuća – LOT 1
68 ASB Serbia 2016 Rekonstrukcija oštećenih kuća – LOT 2
69 Budžetski fond za zaštitu životne sredine opštine Bor 2016 Investiciono održavanje (zamena) stolarije u OŠ “Vuk Karadžić” u Boru
70 Grad Sremska Mitrovica – Gradska uprava za infrastrukturu i imovinu 2016 Izradnja škole “Dobrosav Radosavljević – Narod” u Mačvanskoj Mitrovici
71 PU “Dragoljub Udicki” Kikinda 2016 PVC stolarija
72 JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad 2016 Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta Crpne stanice Bečej
73 Opština Kikinda 2016 Radovi na dogradnji sportske hale u OŠ “Gligorije Popov” u Ruskom selu
74 MZ Jabukovac, Savet MZ Jabukovac, Negotin 2016 Radovi na investicionom održavanju objekta MZ Jabukovac, Negotin – PVC stolarija
75 Vojska Srbije, Vojna pošta Zrenjanin 2016 Nabavka usluge i opravke stolarije
76 Gimnazija i ekonomska škola “Dositej Obradović” Bačka Topola 2016 Rekonstrukcija krova i poda fiskulturne sale u Bačkoj Topoli
77 JP “Direkcija za izgradnju grada Subotice” 2016 Radovi na sanaciji Doma kulture u Žedniku – II Faza
78 Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu 2016 Unutrašnje uređenje scenske laboratorije
79 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2016 Građevinski radovi na investicionom održavanju, adaptaciji, dogradnji i rekonstrukciji prihvatnih centara za maloletne migrante pri Zavodu za vaspitanje omladine Niš, Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd i Domu za decu ometenu u razvoju “Kolevka” Subotica
80 Gradska uprava za opšte i zajedničke poslovne Sremska Mitrovica 2016 Izgradnja poslovnog objekta u KO Manđelos
81 OŠ “Novak Radonić” Mol 2016 Adaptacija i tekuće održavanje objekta
82 Centar za fizičku kulturu “Drago Jovović” Vrbas 2016 Rekonstrukcija i adaptacija krovne konstrukcije i pratećih instalacija objekta zimskog bazena
83 JP “Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Žagubica” 2016 Radovi na investicionom održavanju krova na Domu kulture u Suvom Dolu
84 PU “Boško Buha” Vrbas 2016 Radovi na energetskoj sanaciji na objektu PU “Pčelica” u Savinom Selu
85 Grad Loznica 2016 Radovi na sanaciji zgrade Doma zdravlja “dr. Milenko Marin” u Loznici
86 Opština Ljubovija 2016 Adaptacija i sanaciji zgrade Doma zdravlja u Ljuboviji
87 Opština Krupanj 2016 Sanacija zgrade ambulante u mestu Bela crkva, opštine Krupanj
88 Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionice 2016 Radovi na sanaciji OŠ Milan Rakić u selu Dučić opština Mionica
89 Opština Ljubovija – opštinska uprava 2016 Rušenje objekta čelična hala – hangar
90 PU “Radosno detinjstvo” Novi Sad 2016 Zatvaranje terasa objekata i formiranje prostorija za boravak dece
91 AD “Tržnica” Subotica 2016 Rekonstrukcija dela hale 2 za prodaju prehrambenih proizvoda
92 Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 2016 Rekonstrukcija 175 kuća u opštini Obrenovac
93 OŠ “Ivan Gundulić” Novi Sad 2016 Izgradnja sportskog terena sa tartan podlogom, tribinama i sanacija dvorišnog prostora oko novoizgrađene fiskulturne sale na Čeneju
94 KJP “Zlatibor” Čajetina 2016 Radovi na izgradnji kućica na pijaci na Zlatiboru
95 JP “Komunalac” u Rumi 2016 Radovi na rekonstrukciji pijačnog prostora u Rumi – nadstešnica
96 PU “Radosno detinjstvo” Novi Sad 2016 Ugradnja evakuocionog stepeništa sa rekonstrukcijom postojećeg objekta
97 SSŠ “Borislav Mihajlović Mihiz” Irig 2016 Adaptacija postojećeg objekta za školsku kuhinju i restoran za izvođenje praktične nastave
98 Zavod za javno zdravlje Sombor 2016 Zamena fasadne stolarije
99 Instutut za plućne bolesti Vojvodine 2016 Adaptacija i preoblikovanje postojećeg objekta Instituta na mestu veza sa novim objektom
100 Fondacija “Evropa” Novi Sad 2015 IV faza – izgradnja studentskog doma hrišćanskog kolegijuma Evropa
101 Agencija za lokalni ekonomski razvoj Leskovac 2015 Nabavka i ugradnja građevinske stolarije u Ustanovi za odrasle i starije Leskovac
102 OŠ “Bratstvo” Aradac 2015 Završetak radova na izgradnji fiskulturne sale
103 JKP “Gradska toplana” Zrenjanin 2015 PVC stolarija
104 Uprava gradske opštine Obrenovac 2015 Sanacija podrumskog dela zgrade za potrebe Uprave GO Obrenovac
105 Ekonomski fakultet u Subotici 2015 Zamena prozora
106 Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža 2015 Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji rashladne komore
107 Akademija umetnosti Novi Sad 2015 Zamena dela prozora na objektu Akedmije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi
108 OŠ “22 Avgust” Bukovac 2015 Radovi na investicionom održavanju elektroinstalacija, toplovodne, kanalizacione i vodovodne mreže
109 Opština Kula 2015 Radovi na zameni spoljašnje stolarije na zgradi OŠ “Vuk Karadžić” u Crvenki
110 OŠ “Ivan Goran Kovačić” Sonta 2015 Zamena stolarije – prozora na zgradi “Ivan Goran Kovačić” Sonta
111 JP Poslovni prostor Novi Sad 2015 Radovi na objektima MK i MZ (Ledinci, Zmaj Jovina 19 i Rumenka, Vojvođanska 19)
112 Osnovni sud u Somboru 2015 Tekuće održavanje zgrade – zamena prozorske stolarije
113 Dom zdravlja Novi Sad 2015 Molersko – farbarski radovi
114 Medicinski fakultet Beograd 2015 Izvođenje građevinsko zanatskih radova za izradu, isporuku i montažu fasadne aluminijumske stolarije – Institut za patologiju
115 Opština Senta 2015 Izvođenje radova za zameni prozora i vrata na zgradama javnih objekata u cilju energetske efikasnosti – Gimnazija Senta
116 Opština Bački Petrovac 2015 Sanacija i parterno uređenje kulturnog centra u Bačkom Petrovcu
117 PU Čika Jova Zmaj 2015 Radovi na zameni stolarije i bravarije
118 Opština Svilajnac 2015 Radovi na nastavku izgradnje objekta proizvodne hale u zoni privređivanja Veliko Polje u Sviljncu
119 Narodna Banka Srbije 2015 Zamena prozora za potrebe Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca Topčider
120 OŠ “23. Oktobar” Sremski Karlovci 2015 Rekonstrukcija fiskulturne sale
121 OŠ “Isidora Sekulić” Šajkaš 2015 Fasadni radovi na školi u Mošorinu
122 JP Prostor Titel 2015 Sanacija i rekonstrukcija postojeće ambulante u Mošorinu
123 JP Direkcija za izgradnju grada Subotice 2015 Sanacija objekta pozorišta u Čantaviru
124 GAT d.o.o. Novi Sad (investitor i izvođač) 2014 izgradnja višeporodičnog stambenog objekta P+5+Pk u ul. Kornelija Stankovića
125 Opština Sremski Karlovci 2014 Rekonstrukcija objekta ambulante u Sremskim Karlovcima
126 JP “Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin” 2014 Izgradnja višenamenskog rekreativnog – sportskog terena i dečijeg igrališta u Temerinu i Sirigu
127 ETŠ “Mihajlo Pupin” Novi Sad 2014 Rekonstrukcija krovne konstrukcije i zamena krovnog pokrivača na objektu elektrotehničke škole “Mihajlo Pupin”
128 JP “Poslovni prostor” Novi Sad 2014 Radovi na rekonstrukciji rukometnog stadiona Željezničar u Novom Sadu
129 RB “Kolubara” Lazarevac 2014 Izvođenje građevinskih radova na investicionom održavanju objekta Projekt biro u Lazarevcu
130 Institut za onkologiju Vojvodine 2014 Izvođenje radova na adaptaciji prostora za smeštaj CT skenera – simulatora
131 JP “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva” 2014 Završetak radova na objektu Doma kulture u Glognju
132 RDU Radio televizija Srbije 2014 Radovi u holu III sprata u okviru završetka objekta PEC TV Beograd
133 JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Srbobran” 2014 Zamena podova u učionicama OŠ “Petar Drapšin” Turija
134 Centar za fizičku kulturu “Drago Jovović” Vrbas 2013 Rekonstrukcija i nadogradnja aneks sale Centra za fizičku kulturu “Drago Jovović” Vrbas
135 Elektrodistribucija Pančevo 2013 Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju poslovnog prostora “Elektrodistribucije Pančevo” – prizemlje upravne zgrade i zgrada eksploatacije
136 JP “Vojvodinašume” Petrovaradin 2013 Završni radovi na lovačkoj kući “Kaćka šuma”
137 Dom zdravlja “Veljko Vlahović” Vrbas 2012 Izgradnja parking prostora ambulante u Starom Vrbasu
138 Dom zdravlja “Veljko Vlahović” Vrbas 2012 Izgradnja ambulante u Starom Vrbasu
139 Ministarstvo za nacionalni investicioni plan 2012 Dogradnja doma učenika “Angelina Kojić Gina” u Kikindi
140 Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu 2011 Izvođenje radova na rekonstrukciji prostora studentske službe Fakulteta tehničkih nauka
141 Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu 2011 Rekonstrukcija amfiteatara A3 i A4 Fakulteta tehničkih nauka
142 Dom učenika srednjih škola “Nikola Vojvodić” Kikinda 2010 Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektu za smeštaj učenika i studenata u Kikindi
143 Posavotamnavska srednja škola Vladimirci 2009 Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektu za smeštaj učenika u Vladimircima
144 Apoteka Novi Sad 2009 Izvođenje završno zanatskih radova
145 Dom učenika srednjih škola u Subotici 2006 Izgradnja garaže, magacina, radionice i izrada ograde domskog dvorišta