GAT D.O.O NOVI SAD

NAŠ TIM

Stručnost, posvećenost i entuzijazam osnovne su karakteristike svakog zaposlenog u GAT-u.

GAT

Tim profesionalaca

Od svog osnivanja GAT d.o.o. iz godine u godinu povećava obim poslovanja i proširuje svoju delatnost, izrastajući u ozbiljno preduzeće kakvo je danas. Svih 150 zaposlenih radnika visoke stručne i kvalifikacione strukture, svojim radom su uspeli da uspostave široku prodajnu mrežu, koja obuhvata sve segmente privredne i društvene delatnosti.

Kompanija zapošljava i veliki broj kvalifikovanih izvršilaca u svim oblastima: elektromontažere, elektroinstalatere, tehničare, varioce, bravare, zidare, tesare, stolare, keramičare koji omogućavaju samostalno izvođenje radova na većem broju objekata istovremeno.

Stručnost, posvećenost i entuzijazam su osnovne karakteristike svakog zaposlenog.

Integrisani sistem menadžmenta

GAT je usvojio integrisani pristup sistemu menadžmenta i razvio procedure koje pokrivaju sve aspekte i poslovne procese koji se izvršavaju u okviru kompanije, a takođe zadovoljavaju odgovarajuće standarde što potvrđuju odgovarajući sertifikati. Sa ovakvim pristupom i poštovanjem usvojenih procedura i pravilnika, GAT pruža usluge i obezbeđuje opremu svojim klijentima na svetskom nivou.

Razvijena organizaciona struktura

Organizaciona struktura GAT-a sastoji se od nekoliko nosećih sektora koji omogućavaju preduzeću da posluje uspešno, da sve izazove rešava brzo i efikasno i da klijentima pruži vrhunsku uslugu. Kompanija poseduje poslovne objekte na tri lokacije u Srbiji: u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, kao i jedan u Banjaluci u Republici Srpskoj. 

U nastavku pogledajte organizacionu strukturu, osnovne podatke i kontakte menadžerskog tima.

GAT

Služba direktora

DEJAN SLIJEPČEVIĆ
Generalni direktor

Rođen 1961. godine u Samoboru (Gacko, BiH). Po struci je diplomirani ekonomista. Krajem 80-tih se preselio u Novi Sad kada i otpočinje svoju uspešnu preduzetničku karijeru. Osnivač je i vlasnik preduzeća GAT d.o.o.

E-mail: dejan.slijepcevic@gat.co.rs

Untitled-7

GAT

Građevinski sektor

Rođen 1986. godine u Novom Sadu. Po struci je diplomirani inženjer građevinarstva - master. Profesionalnu karijeru započeo je u GAT-u, 2013. godine kada je zasnovao radni odnos. Poseduje sledeće licence: odgovorni izvođač radova 410 i odgovorni projektant 310. Od 2019. godine, kao zamenik direktora, rukovodi građevinskim sektorom preduzeća.

Broj telefona: 064/86-77-133
E-mail: dejan.bognar@gat.co.rs

DEJAN BOGNAR
Zamenik direktora građevinskog sektora
Klikni na sliku za više informacija

Rođen 1968. godine u Bosanskom Novom (BiH). Po struci je diplomirani inženjer građevinarstva. Poseduje sledeće licence: odgovorni izvođač radova: 410, 411 i 414 i odgovorni projektant: 310, 311. Upisan u registar stalnih sudskih veštaka po rešenju br. 740-05-00390/2100-03. Zaposlen je u GAT-u od 2013. godine.

Broj telefona: 065/55-92-750
E-mail: zoran.djenadija@gat.co.rs

ZORAN ĐENADIJA
Projekt menadžer u građevinarstvu
Klikni na sliku za više informacija

Rođen 1980. godine u Novom Sadu. Po struci je strukovni ekonomista. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima nabavke i prodaje građevinskog materijala. Zaposlen je u GAT-u od 2014. godine.

Broj telefona: 064/86-77-752
E-mail: milan.okuka@gatnovisad.co.rs

MILAN OKUKA
Referent nabavke i prodaje građevinskog materijala
Klikni na sliku za više informacija

GAT

Elektro sektor

Rođen 1966. godine u Trebinju (BiH). Po struci je diplomirani inženjer elektrotehnike. Poseduje radno iskustvo duže od 25 godina. Poseduje sledeće licence: 450, 451, 453, 350 i 351. Zaposlen u GAT-u od 2011. godine.

Broj telefona: 064/86-77-140
E-mail: savo.gudelj@gat.co.rs

SAVO GUDELJ
Projekt menadžer elektro sektora
Klikni na sliku za više informacija

Rođen 1982. godine u Nišu. Po struci je diplomirani elektrotehnički inženjer energetike. Početak karijere elektro inženjera započeo je kao stručni saradnik-projektant na poslovima projektovanja razvodnih postrojenja, trafostanica i priključenja mini hidro elektrana. Nakon toga je radio na poslovima izvođenja elektro radova, na izmeštanju i izgradnja novih nadzemnih i kablovskih vodova od 1kV do 110kV, trafostanica i telekomunikacionih radova. Zaposlen u GAT-u od 2017. godine.

Broj telefona: 064/86-77-159
E-mail: dragan.krstic@gat.co.rs

DRAGAN KRSTIĆ
Elektroinženjer
Klikni na sliku za više informacija

Rođen 1960. godine u Novom Sadu. Po struci je elektrotehničar. Poseduje dugogodišnje radno iskustvo na poslovima prodaje i nabavke elektro materijala. Zaposlen u GAT-u od 2006. godine.

Broj telefona: 064/86-77-100
E-mail: stojan.vrhovac@gat.co.rs

STOJAN VRHOVAC
Menadžer elektro prodaje i nabavke
Klikni na sliku za više informacija

GAT

Mašinski sektor

Rođen 1990. godine u Vrbasu. Po struci je diplomirani mašinski inženjer. Poseduje radno iskustvo na poslovima rukovodioca mašinskih radova. Zaposlen u GAT-u od 2017. godine.

Broj telefona: 064/86-77-164
E-mail: predrag.golub@gat.co.rs

PREDRAG GOLUB
Projekt menadžer u mašinstvu
Klikni na sliku za više informacija

Rođen 1968. godine u Novom Sadu. Po struci je diplomirani inženjer mašinstva. Poseduje dugogodišnje radno iskustvo na mašinskim adaptacijama stanova, kuća i lokala. Zaposlen u GAT-u kao rukovodilac prodizvodnje PVC i ALU stolarije od 2017. godine.

Broj telefona: 064/86-77-791
E-mail: micogrubac.gat@gmail.com

MIĆO GRUBAČ
Šef proizvodnje PVC i ALU stolarije
Klikni na sliku za više informacija

Rođen 1985. godine u Odžacima. Po struci je elektrotehničar. Poseduje dugogodišnje radno iskustvo na poslovima prodaje. Zaposlen u GAT-u na poslovima prodaje i nabavke PVC i ALU stolarije od 2016. godine.

Broj telefona: 064/86-77-756
E-mail: dusan.zec@gat.co.rs

DUŠAN ZEC
Referent prodaje i nabavke PVC i ALU stolarije
Klikni na sliku za više informacija

GAT

Sektor finansijsko-pravnih poslova

Rođen 1983. godine u Vrbasu. Po struci je diplomirani ekonomista, dok je master završio na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na smeru finansije, bankarstvo i osiguranje. Svoju profesionalnu karijeru je započeo u GAT-u 2008. godine. Uspešno rukovodi sektorom finansijsko-pravnih poslova, odnosno službom finansija, pravnom službom, službom za javne nabavke i kadrovskom službom.

Broj telefona: 064/86-77-128
E-mail: milos.orbovic@gat.co.rs

MILOŠ ORBOVIĆ
Direktor sektora finansijsko-pravnih poslova
Klikni na sliku za više informacija

SLAVICA RADOSAVLJEVIĆ
Šef računovodstva u službi finansija Klikni na sliku za više informacija

Broj telefona: 064/86-77-125
E-mail: slavica.radosavljevic@gat.co.rs


TAMARA DOBRIČANIN
Pravnik u pravnoj službi Klikni na sliku za više informacija

Broj telefona: 064/86-77-143
E-mail: tamara.dobricanin@gat.co.rs
BRANISLAV MILOVAC
Šef službe za javne nabavke Klikni na sliku za više informacija

Broj telefona: 021/21-00-783
E-mail: branislav.milovac@gat.co.rs


SLAVENKA GUZINA
Šef kadrovske službe Klikni na sliku za više informacija

Broj telefona: 064/86-77-137
E-mail: slavenka.guzina@gat.co.rs

GAT

Zaštita na radu

Rođena 1979. godine u Vršcu. U Novom Sadu završava Visoku tehničku školu i po struci je specijalista strukovni inženjer zaštite na radu. Poseduje dugogodišnje radno iskustvo u građevini, na izradi projekata legalizacije objekata kao i na poslovima - odgovorno lice za upravljanje otpadom. Saradnik je sudskim veštacima iz oblasti građevine. U radnom odnosu u GAT-u od 2018. godine.

Broj telefona: 064/86-77-828
E-mail: natasakostic.gat@gmail.com

NATAŠA KOSTIĆ
Lice za bezbednost i zdravlje na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine
Klikni na sliku za više informacija

Rođen 1979. godine u Trebinju (BiH). Po struci je master inženjer upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara. Poseduje dugogodišnje radno iskustvo na poslovima zaštite od požara i na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu. U radnom odnosu u GAT-u od 2012. godine.

Broj telefona: 064/86-77-131
E-mail: pejo.butulija@gat.co.rs

PEJO BUTULIJA
Lice za bezbednost i zdravlje na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine
Klikni na sliku za više informacija

SANDRA KELOVIĆ
Poslovni sekretar direktora Klikni na sliku za više informacija

Broj telefona: 064/86-77-115
E-mail: bulevar@gat.co.rs


ZORANA MATEJIĆ
Poslovni sekretar organizacione jedinice na Klisi Klikni na sliku za više informacija

Broj telefona: 064/86-77-114
E-mail: zorana.matejic@gatnovisad.co.rs