GAT D.O.O. NOVI SAD

Građevinski sektor

Inovativna rešenja u građevinarstvu

OBLAST DELOVANJA

Lider u realizaciji građevinskih radova

Osnovna delatnost građevinskog sektora je od osnivanja 2005. godine do danas proširivana, u skladu sa širenjem delokruga rada preduzeća. Tokom devedesetih godina najviše su se izvodili građevinski radovi na adaptacijama, sanacijama i rekonstrukcijama objekata. 

Svaka naredna godina donosi nove izazove, te je delatnost kojom se bavi građevinski sektor danas većinski usmerena na izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, a potom elektro i mašinskih instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima.

Untitled-8

PROFESIONALIZAM

Ključ uspešnih projekata

U kompaniji GAT od samog početka se trudimo da profesionalnim radom i postojanim kvalitetom, poštovanjem rokova, kao i svih ugovorenih obaveza, održimo uspešnu saradnju sa investitorima i opravdamo poverenje koje su nam ukazali. Ono na šta smo posebno ponosni je činjenica da nas je rezultat takvog rada doveo i do izvođenja radova na kulturnim dobrima i objektima koji su pod kulturnom zaštitom.

O SEKTORU

Građevinski sektor u brojkama

Izgrađenih objekata
Rekonstrukcija
Industrijskih objekata

Stručnost kao preduslov kvaliteta

Kompanija poseduje stručan kadar, sopstvenu opremu i mehanizaciju koja je potrebna za izvođenje zahtevnih radova u građevinskoj industriji. Pri tom se trudi da svakim projektom ispoštuje rokove izgradnje objekata, kvalitet gradnje i sigurnost kod investitora. Rukovodeći tim se iz dana u dan usavršava, razvija i raste zajedno sa novim projektima i izazovima.

Danas u kompaniji radi preko 400 zaposlenih: armirači, tesari, građevinski radnici, zidari, moleri, kao i licencirani građevinski inženjeri, diplomirani ekonomisti, pravnici i arhitekte. Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, angažovano je jedno lice sa licencom, kao i jedno lice za protivpožarnu zaštitu.

OBLASTI EKSPERTIZE

Delatnost građevinskog sektora

U okviru građevinskog sektora kompanije GAT , izdvajaju se sledeće oblasti poslovanja:

Izgradnja

Pročitaj više

Rekonstrukcija

Pročitaj više

Industrijski objekti

Pročitaj više

NAŠ PORTFOLIO

Izvedeni projekti u okviru građevinskog sektora