GAT D.O.O. NOVI SAD

Nadstrešnica pijačnog prostora, Ruma

IZDVAJAMO IZ PROJEKATA

Nadstrešnica pijačnog prostora, Ruma

Objekat: Radovi na rekonstrukciji pijačnog prostora u Rumi – Partija 1: Radovi na izgradnji nadstrešnice
Investitor: JP Komunalac u Rumi

Opis radova:
Građevinski radovi:

  • Demontaža I rušenje (uklanjanje betonskih tezgi, sečenje asfalta)
  • AB radovi (Izrada AB temelja samaca I veznih AB greda)
  • Bravarski radovi (Izrada čelične konstrukcije osnove 65,50×19,60m, glavni nosač je rešetka raspona 19,60m)
  • Limarski radovi (Izrada horizontalnih I vertikalnih oluka),Pokrivački radovi (pokrivanje nadstešnice lučnim profilisanim limom)
  • Izrade trese atmosferske kanalizacije

Mesto izvođenja: Gradska pijaca Ruma, Ulica JNA bb, Ruma
Bruto površina: 1280,00m2, površina horizontalne projekcije krova 1388,60m2
Početak/kraj realizacije: 25.01.2016. – 05.04.2016.