GAT D.O.O. NOVI SAD

Sportska hala u Sivcu

Projekat izgradnje višenamenskog i energetski efikasnog objekta

IZDVAJAMO IZ PROJEKATA

Izgradnja sportske hale u Sivcu

GAT d.o.o. je bio angažovan na izgradnji kompletnog višenamenskog i energetski efikasnog objekta lociranog u Sivcu. Sportska hala kapaciteta 400 mesta, nalazi se u blizini fudbalskog stadiona. Izgradnjom ove hale predviđeno je obezbeđivanje adekvatnog prostora za trening i takmičenja sportskog i rukometnog kluba.

Kratak opis radova: Bruto građevinska površina objekta je 1000 m2. Konstrukciju objekta čine čelični stubovi na koje se oslanja rešetkasta čelična konstrukcija. Zidovi su urađeni od siporeks blokova, a pokrivanje krova je izvršeno termo panelima sa ispunom od kamene vune.