GAT D.O.O. NOVI SAD

Ekonomsko-trgovinska škola, Stara Pazova

IZDVAJAMO IZ PROJEKATA

Ekonomsko-trgovinska škola ,,Vuk Karadžić“, Ulica Svetosavska 5, Stara Pzova

Energetska sanacija
Bruto površina dela objekta, koji je predmet projekta: 1.872m2
Neto površina dela objekta, koji je predmet projekta: 1612.09m2
Objekat Po+P+3

Opis radova:

  • Zamena stare fasadne stolarije novom PVC stolarije
  • Rekonstrukcija fasade u skladu sa energetskom efikasnošću
  • Sanacija ravnog krova u skladu sa energetkom efikasnošću (postavljanje kamene vune I TPO mebrane)