GAT D.O.O. NOVI SAD

DOM ZDRAVLJA U NIŠU

Projekat rekonstrukcije najvećeg Doma zdravlja na Balkanu

IZDVAJAMO IZ PROJEKATA

Rekonstrukcija Doma zdravlja u Nišu

Prva rekonstrukcija najvećeg Doma zdravlja na Balkanu, niškog Doma zdravlja, počela je početkom februara 2017. godine. Ovo je najveća ustanova primarnog zdravstva u našoj zemlji. Radovi su trajali 180 dana, a zbog potrebe za funkcionisanjem samog Doma zdravlja, radovi su se odvijali po fazama.

Kratak opis radova: Izvršena je zamena celokupne fasadne stolarije, 576 prozora novim energetski efikasnim prozorima od aluminijuma sa termičkim mostom. Rekonstrukcijom je obuhvaćena i nova fasada, termoizolacija završne ploče celog objekta, garaža i kompletna stolarija i bravarija unutar objekta. Na ovaj način, Dom zdravlja će umesto oznake energetske klase C dobiti veću i bolju klasu, klasu B. Krov Doma zdravlja je u potpunosti saniran. Urađena je hidroizolacija, izgrađeno je termosolarno postrojenje za pripremu sanitarne tople vode i hlađenje drugog sprata, na kojem je blok fizikalne medicine i rehabilitacije.

Pored navedenih radova, urađeni su i novi trotoari sa perternim uređenjem, servis spoljnih jedinica klima uređaja, adaptacija kompletnog unutrašnjeg prostora i njegovo opremanje sa zamenom podova, plafona i ponovnim bojenjem i gletovanjem zidova. Takođe, izvršeni su radovi na zameni vodovodne i kanalizacione mreže, urađena je kompletna rekonstrukcija 85 sanitarnih čvorova u zgradi.

Ovim projektom rekonstrukcije značajno je unapređeno pružanje zdravstvenih usluga pacijentima. Takođe, stvoreni su savremeniji uslovi za rad velikog broja medicinskih radnika niškog Doma zdravlja. Inače, ovo je prva ozbiljnija rekonstrukcija Doma zdravlja od njegove izgradnje 1984. godine.