GAT D.O.O. NOVI SAD

Poslovni objekat investitor Banka Intesa, Beograd

IZDVAJAMO IZ PROJEKATA

Poslovni objekat , spratnost Po+P+5 investitor Banka Intesa, Beograd Ulica Mihajla Pupina br.4, Novi Sad

Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija Bruto izgrađena površina: 2.496m2
Neto površina: 2.252,2m2
Objekat je koncipiran po etažama:

  • Podrum sa tehničkim prostorijama
  • Prizemlje sa ulaznom zonom i ekspoziturama
  • Tipski spratovi sa kancelarijskim prostorijama
Radovi:
  • Zamena fasadne baravarije
  • Reorganizacija postojećeg i oformljavanje novog radnog prostora
  • Demontaža postojećih podnih i plafonskih obloga kao i pregradnih zidova
  • Montaža novih podnih i plafonskih obloga
  • Montiranje nove stepenišne čelične konstrukcije između prizemlja i sprata montaža novog liftovskog postrojenja.